ਫੈਕਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਓ
ਮੈਨੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸਿੰਗ
HIP ਸਿੰਟਰਿੰਗ
CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਵੈਕਿਊਮ ਸੁਕਾਉਣਾ
ਲੈਬ ਟੈਸਟ
ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਨਾ (1)
ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਨਾ
ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਨਰ